ویجی وب

۵ بازی نسل هشتم که فراتر از انتظارات ظاهر شدند

نسل هشتم کنسول‌ها، نسل غیرقابل پیش‌بینی و در عین حال جذابی بود. البته اشتباه برداشت نکنید، این غیرقابل پیشبینی بودن همیشه هم خصلت جذابی به حساب نمی‌آمد. برای مثال خیلی اوقات با دیدن تریلرهای یک بازی، انتظاراتمان از آن بالا می‌رفت و وقتی که زمان عرضه‌اش فرا می‌رسید و نمراتش را می‌دیدیم، کاملا ناامید می‌شدیم. البته خلاف این قضیه هم زیاد اتفاق افتاد و خیلی از بازی هایی که اصلا انتظارشان را نداشتیم، به معنی واقعی کلمه ترکاندند و ما را پس از عرضه‌شان حسابی هایپ کردند. در این مقاله سراغ ۵ مورد از همین بازی‌ها رفتیم و از اتفاقاتی که پیرامونشان رخ داد برایتان گفتیم. با ویجی وب همراه باشید.